Tag Archive: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มิ.ย.
20

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษ …

Continue reading »

เม.ย.
30

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

มี.ค.
22

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.พ.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับอาจารย์จาก Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจ …

Continue reading »

ก.ย.
07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UII

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ส.ค.
23

การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

ส.ค.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www …

Continue reading »

เม.ย.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Batangas State University (BSU) ประเทศฟิลิปปินส์

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่าย …

Continue reading »

มี.ค.
13

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

บัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

Older posts «