Tag Archive: ความร่วมมือ

พ.ย.
17

พิธีการต่อสัญญาความร่วมมือกับบริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
13

การประชุมเรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
14

การประชุมหารือกับ Hokkaido University เรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัย การออกสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ส.ค.
23

การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

ก.พ.
11

ผลการคัดเลือกการแข่งขัน Autonomous Flying Robot

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลง …

Continue reading »