Tag Archive: ดูงาน

ส.ค.
28

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาไปดูงานที่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

ก.พ.
28

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »