Tag Archive: ทุนการศึกษา

พ.ย.
17

พิธีการต่อสัญญาความร่วมมือกับบริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ส.ค.
09

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ส.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

ก.ค.
04

พิธีลงนามความร่วมมือกับ CHIKITSAK SAMUHA’S Patkar-Varde College

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
02

การสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

ก.ค.
24

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพิจารณาทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557

Share

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาก …

Continue reading »