Tag Archive: นักศึกษาใหม่

ก.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ค.
14

ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมผู้ปกคร …

Continue reading »

ธ.ค.
19

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

มิ.ย.
14

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประ …

Continue reading »

พ.ค.
17

การเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกา …

Continue reading »

ส.ค.
03

พิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบตัวเป็นศิษย์นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

ส.ค.
02

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

  อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการ …

Continue reading »

ส.ค.
23

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข หั …

Continue reading »

ส.ค.
22

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ส.ค.
20

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Share

Older posts «