Tag Archive: นานาชาติ

เม.ย.
03

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

  ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยา …

Continue reading »

ธ.ค.
27

รายการเจ็ดจุดประกาย ช่อง 7 เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ คณบดีและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด SIIF 2018

  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข …

Continue reading »

ธ.ค.
13

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกา …

Continue reading »