Tag Archive: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มิ.ย.
24

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
14

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโคร …

Continue reading »

มิ.ย.
12

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

Share

พ.ค.
14

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึ …

Continue reading »

ส.ค.
18

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

มิ.ย.
27

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิ …

Continue reading »

มิ.ย.
27

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบสอง)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา (รอบสอง)  ในอาท …

Continue reading »