Tag Archive: ประสบการณ์วิชาชีพ

ม.ค.
05

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

มี.ค.
11

โครงการ “การพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยาเข้า …

Continue reading »