Tag Archive: ประเทศไต้หวัน

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศา …

Continue reading »

เม.ย.
30

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ส.ค.
29

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง ในการเข้าร่วมการป …

Continue reading »