Tag Archive: ปัจฉิมนิเทศ

ต.ค.
08

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

ต.ค.
05

โครงการปัจฉิมและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

มิ.ย.
07

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

มิ.ย.
01

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาฟิสิกส์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ …

Continue reading »

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว …

Continue reading »

ส.ค.
18

โครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ก.พ.
13

ปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิเวตอร์ จัดงานปัจฉิ …

Continue reading »

ม.ค.
10

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 1 …

Continue reading »