Tag Archive: ผศ.เมธา ศิริกูล

ต.ค.
10

ระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ Smart Wheelchair

ผศ.เมธา ศิริกูล และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ …

Continue reading »

มิ.ย.
12

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล เป็นตัวแท …

Continue reading »