Tag Archive: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ต.ค.
24

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

ก.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

Share

ก.พ.
02

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share