Tag Archive: ฝึกงาน

ธ.ค.
04

บริษัท CDG เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน

บริษัท CDG ในเครือ CDG Group เข้าเยี่ยมแ …

Continue reading »

มิ.ย.
07

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว …

Continue reading »

เม.ย.
24

คอลัมน์ เด็กมอ ขอแจม: เรียนรู้…สหกิจศึกษาที่ ไต้หวัน

นายสุพจน์ กรดเต็ม ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศา …

Continue reading »