Tag Archive: ฝึกประสบการณ์

ก.พ.
25

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คณะ Bioresources and Food Industry มหาวิทยาลัย UniSZA ณ ประเทศมาเลเซีย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ไ …

Continue reading »

พ.ย.
13

การติดตามผลการออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

  ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ …

Continue reading »