Tag Archive: พ่อตัวอย่าง

ธ.ค.
06

พิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒

20191204sci_09

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี และพร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณพ่อสฤษดิ์ กิตติสาภรณ์ ผู้รับรางวัล “พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นคุณพ่อของ นางสาวอุรุชา กิตติสาภรณ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษาภาควิชาเคมี) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94268 Share