Tag Archive: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554

ส.ค.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562”

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท …

Continue reading »

ส.ค.
20

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงนิทรร …

Continue reading »

ส.ค.
19

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแส …

Continue reading »

ก.ค.
06

ขอเชิญเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Science and Technology Fair 2016)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

ส.ค.
20

ภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเที …

Continue reading »

ส.ค.
10

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554

ภาควิชาเคมี และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเต …

Continue reading »