Tag Archive: ระดับอุดมศึกษา

พ.ค.
03

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

พ.ค.
03

โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธั …

Continue reading »

เม.ย.
13

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้ …

Continue reading »

ส.ค.
22

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เข้าประช …

Continue reading »

ก.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »