Tag Archive: ลงนามความร่วมมือ

ก.ค.
31

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

ก.ย.
28

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA กับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณ …

Continue reading »

ก.ย.
23

การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน (การทำโลชั่นลูกยอ)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ค.
04

พิธีลงนามความร่วมมือกับ CHIKITSAK SAMUHA’S Patkar-Varde College

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
08

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหา …

Continue reading »

มี.ค.
27

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านอ …

Continue reading »

มิ.ย.
29

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานแถลงข่าว โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ”

  ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ …

Continue reading »

ก.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศ …

Continue reading »

ก.ค.
09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับ National Food Research Institute (NFRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับNational Food Research Institute (NFRI) และ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Continue reading »

ก.ค.
02

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ …

Continue reading »