Tag Archive: ลูกจ้างชั่วคราว

พ.ย.
24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

ต.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

เม.ย.
29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

เม.ย.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยา …

Continue reading »

ส.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกดังกล …

Continue reading »

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยา …

Continue reading »

ธ.ค.
21

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

ก.ค.
18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง …

Continue reading »

ก.ย.
01

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเ …

Continue reading »