Tag Archive: วัดไผ่ดำ

ต.ค.
18

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี …

Continue reading »

ต.ค.
26

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนแบบ STEM

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเ …

Continue reading »

ก.ย.
14

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Continue reading »

พ.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »