Tag Archive: สถาบันอาหาร

มิ.ย.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
14

มทร.ธัญบุรี จับมือเครือข่ายอาหาร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation and Smart Farm

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Continue reading »