Tag Archive: สัมภาษณ์

ม.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัม …

Continue reading »

ต.ค.
02

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอ …

Continue reading »

มิ.ย.
18

รายการชัวร์ก่อนแชร์ เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ

Share

ม.ค.
29

บริษัท สยามชานิการีพิตติ้งส์ จำกัด เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา

นางสาวสุนทรพักตร์ อภิรักษ์เสนา ผู้จัดการ …

Continue reading »

ม.ค.
10

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสสาขา ชื่อย่อ …

Continue reading »

ส.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »