Tag Archive: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ก.ย.
24

กิจกรรมเติมความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »