Tag Archive: สายวิชาการ

ก.ค.
23

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

Share

เม.ย.
09

ประชุมสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
27

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้าความดี ด้วยจิตอาสา

Share

ก.ย.
30

ประชุมประชาพิจารณ์ข้าราชการ สายวิชาการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »