Tag Archive: อพวช.

ส.ค.
03

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

ส.ค.
04

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) รอบคัดเลือกภาคกลาง

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

ก.พ.
11

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

ม.ค.
26

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบโดย อพวช.”

  นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยา …

Continue reading »