Tag Archive: อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์

ก.ค.
05

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ป …

Continue reading »

ก.พ.
05

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ให้สัมภาษณ์รายการ Most Exclusive Interview

รายการ Most Exclusive Interview ได้มาถ่า …

Continue reading »

ต.ค.
10

ระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ Smart Wheelchair

ผศ.เมธา ศิริกูล และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ …

Continue reading »