Tag Archive: เลือกตั้ง

ต.ค.
30

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภท กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการลง …

Continue reading »

ก.พ.
15

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 2562

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษ …

Continue reading »

ก.ค.
04

ขอเชิญคณาจารย์เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

Share

ก.พ.
20

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมก …

Continue reading »

มิ.ย.
11

ขอเชิญนักวิจัยร่วมลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

Share

มิ.ย.
20

ภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

ภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ  ประเภทผู …

Continue reading »