Tag Archive: Fabrication Lab

ส.ค.
27

พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย”

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกว …

Continue reading »

ส.ค.
27

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

  ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งป …

Continue reading »

ส.ค.
26

โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย”

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading »

ก.ค.
25

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ก.ค.
17

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยที …

Continue reading »

พ.ย.
14

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

พ.ย.
02

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มห …

Continue reading »

มิ.ย.
08

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหา …

Continue reading »