Tag Archive: MOU

ก.ค.
31

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

ก.ย.
28

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA กับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณ …

Continue reading »

ก.ย.
23

การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน (การทำโลชั่นลูกยอ)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ส.ค.
28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ค.
10

ประชุมการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ค.
04

พิธีลงนามความร่วมมือกับ CHIKITSAK SAMUHA’S Patkar-Varde College

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ค.
10

เจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.นิพัทธ์ จ …

Continue reading »

มี.ค.
27

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านอ …

Continue reading »

มี.ค.
07

สถาบันเทคโนโลยี โชนัน ประเทศญี่ปุ่น มาติดตั้งเครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า

หน่วยวิจัยโลกศาสตร์และฟิสิกส์บรรยากาศ สา …

Continue reading »

ก.ย.
03

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Older posts «