Tag Archive: National Pingtung University

มิ.ย.
10

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิ …

Continue reading »

ก.ค.
18

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจั …

Continue reading »

ธ.ค.
14

การนำเสนอผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต …

Continue reading »

ธ.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »