Tag Archive: PORTFOLIO

ม.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัม …

Continue reading »

ต.ค.
22

เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาระดับปวช. แบบโควตา (Portfolio)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแ …

Continue reading »

ม.ค.
10

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสสาขา ชื่อย่อ …

Continue reading »

ม.ค.
05

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 POR …

Continue reading »