Tag Archive: STEM

ม.ค.
23

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดง …

Continue reading »

ต.ค.
26

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนแบบ STEM

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเ …

Continue reading »

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธั …

Continue reading »

เม.ย.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

ก.พ.
20

RMUTT the Series วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ให้ข้อมูล : ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ตำแหน่ …

Continue reading »

มิ.ย.
19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร …

Continue reading »

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 2

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร …

Continue reading »

มี.ค.
16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 1

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ก.พ.
02

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจเข้าร่วมการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics )

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท …

Continue reading »

Older posts «