มิ.ย.
26

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2563 และลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์
https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/home.asp

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6311176.5 KiB17
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA6211176.5 KiB48
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA6111176.3 KiB28
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA6011176.2 KiB98

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6311177.2 KiB7
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6311277.2 KiB4
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6211177.2 KiB33
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6211277.3 KiB33
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH6111176.5 KiB24
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH6111276.5 KiB19
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH6011176.8 KiB2
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH6011276.0 KiB2

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6311177.3 KiB10
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6311277.4 KiB4
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6211178.0 KiB23
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6211278.0 KiB9
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI6111177.3 KiB23
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI6111277.5 KiB7
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI6011176.0 KiB4
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI6011276.0 KiB3

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH6311177.8 KiB8
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH6211177.5 KiB9
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH6111177.3 KiB5
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH6011174.8 KiB4

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST6311174.4 KiB6
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST6211177.4 KiB19
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST6111177.4 KiB17
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST6011192.0 KiB5

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311177.2 KiB10
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311277.1 KiB3
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311377.1 KiB6
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211176.7 KiB40
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211276.7 KiB61
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211375.8 KiB28
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111177.0 KiB23
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111277.0 KiB24
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111376.1 KiB7
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS6011174.3 KiB12
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS6011274.8 KiB6

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311176.5 KiB8
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311276.5 KiB4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311376.5 KiB8
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211176.7 KiB86
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211276.6 KiB79
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211390.8 KiB97
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111177.0 KiB51
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111277.0 KiB47
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111376.9 KiB26
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT6011176.1 KiB7
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT6011275.7 KiB4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT6012170.5 KiB5

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ชั้นปีที่ 1 BD 6311174.4 KiB29

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 1 STM6311174.8 KiB15

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 แบบเดิม ปรับปรุง

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1690

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
26

ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98718

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
26

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีแด่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี และคณาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98675

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิตประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98816

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ “รองผู้อำนวยการสถาบันจิงชื่อ ฝ่ายบริหารและวางแผน”

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี 2563

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

การประกวดทำคลิปหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในใจฉัน”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดทำคลิปหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในใจฉัน” ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีการตัดสิน ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98614

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาออนไลน์ในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาออนไลน์ในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98598

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์เพลงแห่งความคิดถึง”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์เพลงแห่งความคิดถึง” ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 (ออนไลน์) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีการตัดสิน ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98624
Print Friendly, PDF & Email

Older posts «