ธ.ค.
12

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

20191211sciคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94462

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมวิไล

20191211sci_03ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020″ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94448

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

04-print

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา”

20191209physicsอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา” จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94434

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์

20191209sciอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94417

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

20191209Educationอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94416

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
09

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลอง 13

20190912คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลอง 13 เพื่อแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลอง 13

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

พิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒

20191204sci_09พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี และพร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณพ่อสฤษดิ์ กิตติสาภรณ์ ผู้รับรางวัล “พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นคุณพ่อของ นางสาวอุรุชา กิตติสาภรณ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษาภาควิชาเคมี)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94268

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกทุนเพชรราชมงคลธัญบุรี

Phet Rajamangala

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

นายภัทรพล นูมหันต

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts