ธ.ค.
16

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562

 

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94620

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
16

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ธ.ค.
16

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
16

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับสัมฤทธิบัตร ในโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) รุ่นที่ 1

TDYT1นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 9 คน ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและรับมอบสัมฤทธิบัตร ในโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
โดยนักศึกษาทั้ง 9 คนที่ทำงานภายใต้โครงการ TDYT นั้น จะทำงานในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) โดย นำโจทย์จริงจากสถานประกอบการมาปฏิบัติระหว่างเรียน เสมือนได้ทำงานและแก้ไขปัญหาจากโจทย์จริง ได้ประสบการณ์จากการทำงานจริงระหว่างเรียน รูปแบบการทำงานเป็นแบบ Project-based learning โดยจะทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94598

 

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Photoelectrochemical water splitting using Iithium doped bismuth vanadate photoanode with near-complete bulk charge separation”

20191212Chem_13ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Photoelectrochemical water splitting using Iithium doped bismuth vanadate photoanode with near-complete bulk charge separation” โดย Prof.Dr.A.M. Kannan จาก The Polytechnic School Ira A. Fulton Schools of Engineering, PRLTA 335A Arizona State University  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสโลป อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94536

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

20191211sciคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94462

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมวิไล

20191211sci_03ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020″ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94448

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

04-print

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา”

20191209physicsอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา” จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94434

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์

20191209sciอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94417

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts