ก.ย.
12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

20190726-king10

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

พิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒

20191204sci_09พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี และพร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณพ่อสฤษดิ์ กิตติสาภรณ์ ผู้รับรางวัล “พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นคุณพ่อของ นางสาวอุรุชา กิตติสาภรณ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษาภาควิชาเคมี)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94268

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกทุนเพชรราชมงคลธัญบุรี

Phet Rajamangala

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

นายภัทรพล นูมหันต

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ที่ได้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดี”

20191205

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Dr.Aranee Asst.Issaraporn

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ “แชร์วันละนิด พิชิตชั่วโมงกิจกรรม”

like

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191203bio_02ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย มีวิทยากร จาก บริษัท EURO BEST TECHNOLOGY CO.,LTD. (best of food machine)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94249

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on State ของ FIRI AWARD จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

2019SIIF2019คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ นางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on State ของ FIRI AWARD จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จากผลงานวิจัยเรื่อง พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่ (Innovative Polymer Microcapsule for Enzyme Recovery)
ในการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94242

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

การแข่งขันกีฬา Science Game 2019

20191130Science Game_354ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา Science Game 2019 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารยิเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93630

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «