ม.ค.
20

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

20200117coopsci_155ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96306
Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

20200117sd_140สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับนักกีฬาที่เสียสละเวลาอย่างเต็มความสามารถ และทำหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดี ในโครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96248

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสามโคก

20200117Roadshow_05คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามโคก ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96260

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

20200117sciผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์​ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จงสวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ และ​ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์​ วัฒนานนท์​ ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา​ และร่วมปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางงานวิจัย​ เมื่อวันที่​ 17 มกราคม​ 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96242

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

forms

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม

20200115innovationผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ ดร.นรพร กลั่นประชา และอาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ Lobby C ชั้น 1 อาคาร INC2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช.สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96517

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” โรงเรียนสมุทรปราการ

20200115sci_49คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96444

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
14

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

20200114sciคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96493

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการสวทช.

20190113-2

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

20190113sci_03คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96233

 

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts