ม.ค.
14

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

20200114sciคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96493

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการสวทช.

20190113-2

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

20190113sci_03คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96233

 

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริศรา หนูบุตรที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

karatea

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20190113-4 20190113-3

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเข้ามอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190113-1

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

การแนะแนวการศึกษาต่อแก่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

20190110sci_05ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวันครศรีธรรมราช ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแนะนแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96083

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

tcas63SCI

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
09

บรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรสาขาวิชา

20190109sci_60บรรยากาศการถ่ายทำการเรียนการสอนเพื่อจัดทำวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากทีมงาน Eduzones ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96132

 

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนธัญรัตน์

20190108Science RMUTT Roadshow_03คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts