ก.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)

SONY DSCภาควิชาเคมีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)  ณ  ห้องประชุม SC1306   เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8670

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
20

โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าอบรม โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554 (รับสมัครใหม่)
วันและเวลาอบรม
วันศุกร์ เวลา 16.30 – 18.30 น. (2 ชั่วโมง)
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. (3 ชั่วโมง)

เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๑๕๕๔ เป็๋นต้นไป (หมายเหตุ งดเรียนในวันที่ ๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)
– สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
– หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
20

โครงการ ๗๙ พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทอดไท้องค์ราชินี

โครงการ ๗๙ พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทอดไท้องค์ราชินี
จัดขึ้นวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.
– ขอเชิญประกวดบทความร้อยแก้วในรูปแบบโปสเตอร์ หัวข้า “มองแม่ในวันงาน ผ่านม่านเวลา”
ส่งผลงาน ๑๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตัดสินวันทีี่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
– ประกวดมารยาทไทย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รับสมัคร / เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
14

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

ถุงมือบำบัดทางกายภาพ ผลงานจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3ถุงมือบำบัดทางกายภาพ เป็นผลงาน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้การดูแลของ อ.สุเทพ เชาว์สนิท ที่ปรึกษาโครงการวิจัย พัฒนาเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โดยทำหน้าที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเมื่อยล้าของนิ้ว

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

สัญญาณเสียงจับผู้บุกรุก ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

view_resizing_1ขอแนะนำนายเกรียงไกร บุญเกิด น.ส.ธนัชพร ไชยสิทธิ์และ น.ส.ชลธิชา ชื่นใจ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยกันคิดค้น และประดิษฐ์เครื่องตรวจจับผู้บุกรุก ภายในบ้านเรือนขึ้น

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาคิดใช้หัวเชื้อราชักนำการเติบโตต้นโกงกาง

view_resizing_imagesจากการบุกรุกป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการทำประโยชน์จากการทำนาเกลือ นากุ้ง การประมง ซึ่งทำให้ปริมาณของป่าชายเลนลดน้อยลง ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกว้าง จนปัจจุบันมีผู้ตื่นตัวกับปัญหานี้มากขึ้น มีการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกทำลายด้วยการนำพันธุ์ไม้อย่างต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นตาตุ่ม มาปลูกทดแทน

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
07

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
07

การบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติทางเคมี

SONY DSCภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี โดยมี รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์  จากคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2554
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8648

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts