ก.ค.
15

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562

20180713Physicsดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81359

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
15

ทำบุญสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2562

20180713Physicsผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีทำบุญสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81307

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
15

กิจกรรม RMUTT FRESHY DAY 2019

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม RMUTT FRESHY DAY 2019 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81139

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
14

โครงการค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร” สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Febrication Lab ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81229
Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

Asst.Tipat Asst.Sirinapa

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ

20180712_28ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81196

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
12

ตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรม STEM + Leadership Week 2019

20180712sci_06ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 25 คน ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม STEM + Leadership Week 2019 ณ มณฑล Zhejiang, สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81365

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
11

โครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9

20180711Bio_02สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นี้เป็นการอบรมในภาคทฤษฎี ณ ห้อง ST-1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำวิจัยต่อไป

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82178

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ

20180710Statสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล และ ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81029

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนตั้งเซ็กกิม-01scholarship-2562

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts