ม.ค.
22

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

20200121sci_03คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิด ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดย ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ได้นำนักวิจัยในโครงการ ได้แก่ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ ไปเก็บข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (DXC) สำนักกิจการยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวงเงิน 1,500,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96525

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200121sci

 

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

AssistanDean Amorn

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

ขอเชิญร่วม งานนัดพบแรงงาน ใหญ่จังหวัดปทุมธานีและราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ’63

???????

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

การประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

messageImage_1579059706556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ
สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหน่วยงาน
จากการประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

20200117-2 20200117-3 20200117-1

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

20200117coopsci_155ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96306
Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

20200117sd_140สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับนักกีฬาที่เสียสละเวลาอย่างเต็มความสามารถ และทำหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดี ในโครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96248

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสามโคก

20200117Roadshow_05คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามโคก ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96260

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

20200117sciผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์​ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จงสวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ และ​ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์​ วัฒนานนท์​ ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา​ และร่วมปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางงานวิจัย​ เมื่อวันที่​ 17 มกราคม​ 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96242

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts