ก.ย.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
08

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ “ติวคณิตพิชิตสอบ” ประจำปีการศึกษา 2563

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
06

กิจกรรมโครงการพี่ติวน้อง เตรียมพร้อมก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 1/2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร จัดกิจกรรมโครงการ พี่ติวน้อง เตรียมพร้อมก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทบทวนเนื้อหาวิชาพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 1/2563 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563 ณ ห้อง ST2-414 ตึกสถาบันวิจัยเคมี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100310

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
02

เตรียมสอบอย่างไร…ให้ได้ A

ก.ย.
01

โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ e-Cop (Thailand) Co., Ltd. และ Bay Computing Co., จัดโครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไชยณัฐ จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security e-Cop (Thailand) Co., Ltd. มาบรรยายในหัวข้อ “ทักษะใหม่ ภัยไซเบอร์” และ ผศ.ดร.พร วิรุฬรักษ์ ที่ปรึกษาด้านกุลยุทธ์องค์กร จาก Bay Computing Co., มาบรรยายในหัวข้อ “Cyber Security งาน IT สาย Action” โดยมี ผศ.ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100210

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

แนะนำอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
28

การประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100200

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
27

งานทำบุญสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยมี ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 907  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100184

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

สมัครออนไลน์ได้ที่

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อบัญชี : มทร.ธัญบุรี-โครงการทางด้านวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 453-1-43931-2
***ชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2563
**แจ้งหลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์รูปภาพได้ที่อีเมล : rmutt.math@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4139-40 หรืออีเมล : rmutt.math@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
19

การสอบกลางภาค การเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts