Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ย. 06

โครงการขับเคลื่อนศิษย์เก่า ก้าวสู่สังคมดิจิทัล มทร.ธัญบุรี

IC3

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทางระบบออนไลน์ http://regtraining.rmutt.ac.th:8080/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2549 3085 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0 2549 3025

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=114

ก.พ. 21

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2

alumni-web1

วิธีการจองโต๊ะคืนสู่เหย้า โดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ บัญชีเลขที่ 453-1-39755-9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถจองโต๊ะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 หมายเหตุ 1 โต๊ะ สามารถนั่งได้ 8 ท่าน ท่านละ 500 บาท รายชื่ออาจารย์ติดต่อประสานงานศิษย์เก่า ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์ 1 ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว chucane@hotmail.com 02 5494199 ภาควิชาเคมี ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์ 1 นายอรรถพร ศิริเมธากุล Em2546@hotmail.com 081-4390503 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์ 1 นางสาวธาวัลย์ อัมพวา tawan08@gmail.com 089-6887909 2 นายอัคเรศ สิงห์ทา nusbeam@hotmail.com 090-9844805 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=54

ต.ค. 10

ประกาศฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555

ด้วยพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2556 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี     แจ้งเรื่องค่าลงทะเบียน จ่ายในวันซ้อมย่อย วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 จำนวน 1,000 บาท (ไม่่รวมค่า ค้างชำระค่ากิจกรรม) เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต >> :รายละเอียดดังไฟล์แนบ: << 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=36

ก.ย. 27

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่ยังไม่ได้รับเอกสาร

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2556 ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรองการศึกษา ได้ ณ ห้อง One Stop Service สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 18.30 น.

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=33

ก.ย. 02

รายชื่อบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=29

ส.ค. 27

กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

1. กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 2. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 3. กำหนดการฝึกซ้อมย่อยทางสวท.จะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนัก ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องสวมชุดครุยที่ถูกระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี   ตัวอย่างชุดครุย 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=15