Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=200

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=118

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=164

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะจัดโครงการอบรมให …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=177

โครงการขับเคลื่อนศิษย์เก่า ก้าวสู่สังคมดิจิทัล มทร.ธัญบุรี

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=114

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2

วิธีการจองโต๊ะคืนสู่เหย้า โดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=54

ประกาศฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555

ด้วยพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=36

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่ยังไม่ได้รับเอกสาร

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ซึ่งจะเข้ารับพระรา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=33

รายชื่อบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=29

กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

1. กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานป …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=15