Category Archive: กิจกรรมศิษย์เก่า

ก.ย. 06

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

20170905Stat_12

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการสาขาวิชาสถิติประยุกต์” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้อง ST1901 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54636

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=76

พ.ย. 22

ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ “โครงการสอนฟรี 89 โรงเรียนทั่วประเทศ”

20161123

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=83

มี.ค. 21

เสวนาศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์

20160319alumniPhyscis_04

กิจกรรมการเสวนาเสวนาศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์  ในงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 3 คิดถึงวิทยา ตอน วันวานและกาลเวลา” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 701 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34470

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=89

มี.ค. 19

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20160319alumnicomsci_18

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 3 คิดถึงวิทยา ตอน วันวานและกาลเวลา” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34477

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=86

ก.พ. 21

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2

alumni-web1

วิธีการจองโต๊ะคืนสู่เหย้า โดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ บัญชีเลขที่ 453-1-39755-9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถจองโต๊ะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 หมายเหตุ 1 โต๊ะ สามารถนั่งได้ 8 ท่าน ท่านละ 500 บาท รายชื่ออาจารย์ติดต่อประสานงานศิษย์เก่า ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์ 1 ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว chucane@hotmail.com 02 5494199 ภาควิชาเคมี ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์ 1 นายอรรถพร ศิริเมธากุล Em2546@hotmail.com 081-4390503 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์ 1 นางสาวธาวัลย์ อัมพวา tawan08@gmail.com 089-6887909 2 นายอัคเรศ สิงห์ทา nusbeam@hotmail.com 090-9844805 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=54

ส.ค. 15

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Introduction C#

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Introduction C# โดยมีนายธนพล พรเหมือนเพชร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จัดขั้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 14:00 น.  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7781

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=26