Monthly Archive: สิงหาคม 2013

ส.ค. 27

กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

1. กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 2. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 3. กำหนดการฝึกซ้อมย่อยทางสวท.จะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนัก ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องสวมชุดครุยที่ถูกระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี   ตัวอย่างชุดครุย 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=15

ส.ค. 15

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Introduction C#

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Introduction C# โดยมีนายธนพล พรเหมือนเพชร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จัดขั้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 14:00 น.  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7781

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=26