สิงหาคม 2013 archive

กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

1. กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานป …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=15

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Introduction C#

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=26