มีนาคม 2016 archive

เสวนาศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์

กิจกรรมการเสวนาเสวนาศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=89

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=86