สิงหาคม 2018 archive

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=106

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32

ว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=101

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=73

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคลทั่วไป

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=66

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อยรวม ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=96