กรกฎาคม 2019 archive

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายและการสาธิตเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่าง และเครื่อง วิเคราะห์คุณสมบัติของผงวัสดุที่มีผลต่อการไหลของผงวัสดุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=118

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดก …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=129