ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะจัดโครงการอบรมให้กับศิษย์เก่าและผู้ประกอบการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในชื่อ “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความปลอดภัยทางด้านอาหารแก่ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ระหว่างวันที่ 27-28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยการอบรมเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2005 เป็น 2017 โดยวิทยากรจากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน ทั้งนี้จะได้ทำการทดสอบ ทำแบบฝึกหัดจากผู้อบรมและเมื่อจบการอบรมจะได้รับใบ Certificate จากทางบริษัทครับ

การเดินทาง เดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในเช้าวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 6.30 – 7.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรถบัสมหาวิทยาลัยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางกลับ เดินทางกลับโดยใช้รถบัสของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน หากมีความประสงค์จะนำรถไปเองก็สามารถทำได้

ระยะเวลาการอบรม จะอบรมเต็มวันทั้ง 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะพักค้างคืนที่ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท (ห้องละ 2 ท่าน) จำนวน 1 คืน

หากสนใจสามารถลงทะเบียนตาม link ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeXriR6D6LryLKpD4…/viewform

ทางมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาและติดต่อกลับเพื่อยืนยันกับทุกท่านโดยตรงอีกที
รับจำนวนจำกัด 20 คนนะครับ 

DOCS.GOOGLE.COM

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=177

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.