ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล นูมหันต์ ศิษย์เก่าฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี รุ่นที่ 7 ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

http://www.tabfund.sc.chula.ac.th/document/ประกาศทุน62.pdf

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=200

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.